Hinta
0,01 €
oph

oph

KOHDERYHMÄT
Luokkien 3–6 kanssa työskentelevät erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Opitaan ymmärtämään keskeisten matemaattisten taitojen kehitystä 3–6 -luokkalalisilla lapsilla.
Osataan tunnistaa matemaattisten oppimisvaikeuksien erilaisia ilmenemismuotoja.
Osataan käyttää arviointivälineitä lasten matemaattisten taitojen oppimisen arviointiin.
Opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan opetusta ja tukea (tehostettu ja erityinen) niin, että erilaiset osaajat hyötyvät.

Koulutus sisältää 5 lähiopetuspäivää jakautuneena yhden kouluvuoden ajalle. Lähiopetuspäivillä tutustutaan arvioinnin ja tuen teorioihin sekä menetelmiin, joita kokeillaan käytännössä osana omaa työtä välitehtävien avulla. Kokonaisuus sisältää 3 eri välitehtävää liittyen 1) tuen tarpeen tunnistamiseen, alkukartoitukseen ja tuen suunnitteluun, 2) tuen toteuttamiseen sekä 3) tuen vaikuttavuuden seurantaan ja arviointiin.

KOULUTTAJAT
Pirjo Aunio, professori (erityispedagogiikka), Helsingin yliopisto
Anu Laine, matematiikan didaktiikan dosentti, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
Pekka Räsänen, PsL, tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Eija Väisänen, KL, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, Erityispedagogiikka

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutupäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.1.2018.

Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…