Hinta
0,01 €
oph

oph

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Original Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä

KOHDERYHMÄT
varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen opettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden (ensi)kohtaamisen käytänteissä on paikallisia eroja niin varhaiskasvatuksessa kuin alkuopetuksessa. Myös toimintamalleissa koskien kehitystyötä ja siirtymiä (ensikohtaaminen, siirtyminen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen) on eroja. Osallisuuden ja hyvinvoinnin varhainen tukeminen ovat erityisen merkityksellisiä tavoiteltaessa yhteistä toimijuutta lapsen, perheen ja eri ammattiryhmien välillä koskien koko koulutuspolkua.

Koulutuksen tavoitteena on luoda uusia ja vahvistaa jo olemassa olevia hyviä käytänteitä koskien maahanmuuttajataustaisen lapsen ja perheen (ensi)kohtaamista ja toimijuutta erityisesti eri siirtymävaiheissa (esim. varhaiskasvatus, esiopetus, valmistava opetus ja perusopetus). Koulutuksen yhtenä konkreettisena tavoitteena on luoda toimintamalleja eri siirtymävaiheisiin ja jakaa koulutuksessa tuotettua tietoa kentän ammattilaisten käyttöön. Tämän vuoksi koulutusta tarjotaan sekä varhaiskasvatuksen että esi- ja alkuopetuksen opettajille.

Koulutus koostuu kahdesta lähipäivästä. Osallistujat tekevät ennen koulutusta ennakkotehtävän, jolla kartoitetaan kentän tarpeita koskien koulutuksen ensimmäisen lähipäivän teemoja (teemat alla). Lähipäivien välillä koulutukseen osallistujat kartoittavat oman alueensa siirtymävaiheisiin liittyvien käytänteiden vahvuuksia ja heikkouksia. Toisen lähipäivän aikana keskitytään yhteistyön teemoihin (teemat alla) ja dokumentoidaan niihin liittyviä hyviä toimintamalleja keskittyen erityisesti siirtymävaiheisiin (myös kodin, vastaanottokeskuksen ja eri toimijoiden yhteistyö huomioiden).

1. Lähipäivä (esimerkkejä teemoista, joissa keskiössä lapsi) – Hyvä yhteinen alku lapsen (ensi)kohtaamisessa
- Vuorovaikutuksen ja vertaissuhteiden tukeminen
- Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kysymyksiä
- Kielen kehitystä tukeva oppimisympäristö
- Koulutukseen osallistujien aloitteet

2. Lähipäivä (esimerkkejä teemoista, joissa keskiössä yhteistyö)
- Yhteistyötä tukeva vuorovaikutus
- Arjen viestintä ja tiedonkulku perheiden kanssa
- Moniammatillinen yhteistyö (oppiminen ja tuki) ja tiedonsiirto
- Siirtymien toimintamallit koulutukseen osallistujien kokemustieto huomioiden

KOULUTTAJAT
Heiskanen Noora, KM, tohtorikoulutettava, LTO ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Manninen Piia, KM, LTO ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Salminen Jonna, KT, tutkijatohtori, luokanopettaja, erityisopettaja

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta.

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 21.9.2018.
Koulutukseen otetaan 24 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittaessasi samalla ilmoittautumisella useampia henkilöitä koulutukseen, on lisätiedoissa mainittava myös muiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…