Hinta
0,01 €
UBS: STÖD FÖR SKOLBARN MED UPPMÄRKSAMHETS- OCH SJÄLVREGLERINGSSVÅRIGHETER (1sp) Helsingfors, 26.3 2018  KOULUTUS TÄYNNÄ, OTAMME VARASIJOILLE!

UBS: STÖD FÖR SKOLBARN MED UPPMÄRKSAMHETS- OCH SJÄLVREGLERINGSSVÅRIGHETER (1sp) Helsingfors, 26.3 2018 KOULUTUS TÄYNNÄ, OTAMME VARASIJOILLE!

PLATS OCH TID FÖR UTBILDNINGEN
Aalto-universitetet, Handelshögskolan, A-306, Runebergsgatan 14-16, Helsingfors

MÅLGRUPP
Grundskolans lärare och elevvårdspersonal

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
- Teori – vilka är förutsättningarna för en god självreglering?
- Principer och verktyg för stödåtgärder – hur hjälper vi barn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter i praktiken? Vad kan vi göra i skolan?
- Preliminära resultat från ILS-projektet – vad vet vi om uppmärksamhetsproblematik och självreglering hos finlandssvenska barn och unga?

UTBILDARE
Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet
Susanna Slama, PsM, psykolog, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna.

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag för fortbildningen i Helsingfors är 5.3.2018

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…