Hinta
0,01 €
UBS: STÖD FÖR SKOLBARN MED UPPMÄRKSAMHETS- OCH SJÄLVREGLERINGSSVÅRIGHETER (1sp) Vasa, 19.3 2018

UBS: STÖD FÖR SKOLBARN MED UPPMÄRKSAMHETS- OCH SJÄLVREGLERINGSSVÅRIGHETER (1sp) Vasa, 19.3 2018

PLATS OCH TID FÖR UTBILDNINGEN
Original Sokos Hotel Vaakuna, Rewell Center 101, Vasa

MÅLGRUPP
Grundskolans lärare och elevvårdspersonal

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
- Teori – vilka är förutsättningarna för en god självreglering?
- Principer och verktyg för stödåtgärder – hur hjälper vi barn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter i praktiken? Vad kan vi göra i skolan?
- Preliminära resultat från ILS-projektet – vad vet vi om uppmärksamhetsproblematik och självreglering hos finlandssvenska barn och unga?

UTBILDARE
Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet
Susanna Slama, PsM, psykolog, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna.

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag för fortbildningen i Vasa är 26.2.2018