Hinta
0,01 €
oph

oph

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Original Sokos Hotel Ilves, Hatanpään Valtatie 1, 33100 Tampere

KOHDERYHMÄT
Ala- ja yläkoulun erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Eriasteisista visuo-spatiaalisista hahmotushäiriöistä kärsii noin 3-6 % ikäluokasta. Tämä tarkoittaa lähes yhtä lasta jokaisessa suomalaisessa koululuokassa. Hahmotushäiriöt ilmenevät visuaalisen tunnistamisen ja erottelun vaikeuksina tai spatiaalisena tilan, suhteiden ja liikkeen käsittelyn vaikeuksina. Usein oirekuvaan kuuluu myös sosiaalisten tilanteiden hahmottamisvaikeuksia ja oppimisvaikeuksia, joista tyypillisimpänä vaikeudet matematiikan oppimisessa, luetun- ja kuvallisen materiaalin ymmärtämisessä.

Tavanomaisesti hahmotushäiriöiden kuntoutuksessa on keskitytty niistä aiheutuvien oireiden hoitoon, jotka ilmenevät eriasteisina tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja/tai motorisen koordinaation pulmina sekä oppimisen vaikeuksina. Näihin pulmiin kohdistuvat tuenmuodot ylläpitävät ja kehittävät lapsen toimintakykyä, mutta tuottavat vain vähäisessä määrin helpotusta itse kognitiiviseen ydinongelmaan.

Koulutuksessa käsitellään hahmotusvaikeuksien ilmenemistä ja tunnistamista sekä hahmotushäiriöisen oppilaan tukemista opetuksessa. Koulutus tarjoaa osallistujille ajantasaisen tutkimustiedon vaikeuksien mekanismeista, arvioinnista kuin kuntoutuksen vaikuttavuudesta sekä tietoa keinoista ja välineistä tukea lasta ja nuorta erityisopetuksessa ja koululuokassa. Lisäksi koulutuksessa käsitellään myös monialaisen suunnittelun sekä perheen mukaan ottamisen merkitystä tuen suunnittelussa.

Koulutuksessa ohjataan suunnittelemaan ja toteuttamaan tukitoimia omille oppilaille sekä arvioimaan tuen riittävyyttä sekä tukitoimien vaikuttavuutta.

KOULUTTAJA
Pekka Räsänen, neuropsykologian erikoispsykologi PsL, NMI
Maarit Järvenpää, Ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva
Marja Lounaskorpi, Ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Ilmoittautuminen alkaa klo 8.30. Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 10.1.2018

Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…