Hinta
0,01 €
HURTIG  (TOMERA ) -  Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn, Helsingfors, 22.1 2018 10-16 samt 9.4 2018 Alla utbildningsplatserna är reserverade. Du kan ställa dig i kön, om någon avbokar sin plats.

HURTIG (TOMERA ) - Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn, Helsingfors, 22.1 2018 10-16 samt 9.4 2018 Alla utbildningsplatserna är reserverade. Du kan ställa dig i kön, om någon avbokar sin plats.

PLATS OCH TID FÖR UTBILDNINGEN
Helsingfors, 22.1 2018 10-16 samt 9.4 2018.

Alla utbildningsplatserna är reserverade. Du kan ställa dig i kön, om någon avbokar sin plats.

MÅLGRUPP
Personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg som arbetar eller kan arbeta konsultativt samt psykologer som jobbar inom förskoleverksamhet och barnomsorg.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
Utvecklingen av uppmärksamhet och exekutiva funktioner
Stödåtgärder för uppmärksamhetssvårigheter
Konsultationsmodell för planering av stödåtgärder
Konsultationsträffarnas förlopp och innehåll
Förverkligande av stödet i daghem och förskola

I fortbildningen ingår förutom föreläsningar dokumentering av eget arbete.

UTVECKLINGSARBETE
I samband med att de första svenskspråkiga HURTIG konsultationerna ordnas samlar vi även in material för att utvärdera metoden. Detta sker genom att deltagarna fyller i några korta blanketter där de dokumenterar konsultationsträffarnas gång. Syftet är att utvärdera metodens genomförbarhet.

UTBILDARE
Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet
Susanna Slama, PsM, psykolog, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

PRELIMINÄR TIDTABELL FÖR FORTBILDNINGSTILLFÄLLENA
Det första utbildningstillfället är i Helsingfors måndag den 22.1 2018 10 – 16. Det andra fortbildningstillfället äger rum 9.4 2018 12-15.

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Den organiseras som en del av projektet Inlärning och stöd i finlandssvenska daghem och skolor (ILS, www.inlarningochstod.fi) och finansieras av Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska Folkskolans Vänner. Deltagarna eller deltagarnas arbetsplats står för rese-, övernattnings och måltidskostnader.

ANMÄLAN
Antalet platser är begränsade och deltagarna väljs ut i den ordning de anmält sig. Personal vid skolor som redan deltagit i ILS-projektet och som anmäler sig senast 14.12 2017 har dock automatiskt rätt till en plats. Sista anmälningsdag är 21.12 2017.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…