Hinta
0,01 €
oph

oph

KOULUTUSPAIKKA
Original Sokos Hotel Seurahuone, Keskuskatu 21, 48100, Kotka

KOHDERYHMÄT
5.-9. luokkien opettajat (luokanopettajat ja aineenopettajat, erityisopettajat)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
1. lähipäivä 6.2. Maahanmuuttajaoppilas koulussa
kouluttajana Merja Koivisto
Johdatetaan osallistujat koulutusteemaan ja sisältöihin. Yleisen maahanmuuttajatilanteen lisäksi päivitetään osallistujien omat kehittymistavoitteet opetuksessa ja jaetaan käytännön kokemuksia haasteineen. Päivässä kuullaan kuntien maahanmuuttajaoppilaiden opetusjärjestelyistä ja oppimisen ja koulunkäynnin tuen joustavista järjestelyistä. Päivän maustaa kokemusasiantuntijan puheenvuoro.

2. lähipäivä7.2. Kielen tukeminen
kouluttajana Tiina Pilbacka-Rönkä
Päivässä tarkastellaan erilaisia tapoja harjoitella kieltä, kielen osa-alueita ja niiden tukemista sekä kuvien ja struktuurin hyödyntämistä kielen opetuksessa. Koulutuksessa käsitellään kielen tukemista koulupäivän arjessa.

3. lähipäivä 6.3. Keskeisimmät suomen kielen piirteet S2-opetuksen näkökulmasta – mitä opettajan on hyvä tietää?
Kielitaidon arvioinnin haasteita – toisen kielen oppimisen ongelmaa vai kielellistä vaikeutta?
kouluttajana Kristiina Pitkänen
Koulutuspäivässä tarkastellaan toisen kielen oppimista, suomen kielen rakenteen keskeisiä piirteitä ja kielitaidon arviointia. Lisäksi pohditaan niitä haasteita, jotka liittyvät toisen kielen oppimisesta johtuvien vaikeuksien erottamiseen mahdollisista kielellisistä vaikeuksista.

4. lähipäivä 7.3. Mainioita materiaaleja opetukseen
kouluttajina Merja Koivisto ja Tiina Pilbacka-Rönkä
Koulutuspäivässä esitellään suomi toisena kielenä -opetukseen soveltuvia materiaaleja. Osiossa ohjataan osallistujia toiminnalliseen ja osallistavaan oppilaan kielenoppimisprosessin tukemiseen. Materiaalivalinnoissa huomioidaan eri tasoiset kielenoppijat sekä tuen tarvitsijat. Varsinaisten oppimateriaalien lisäksi esitellään opettajan tukimateriaalia, kirjallisuutta ja käytäntöä helpottavia verkkosivustoja. Koulutuspäivässä tarkastellaan myös maahanmuuttajaoppilaan oppimissuunnitelmaa ja sen päivittämistä.

- Koulutus sisältää ammatillisen kehittämissuunnitelman laatimista

KOULUTTAJAT
Merja Koivisto, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Tiina Pilbacka-Rönkä, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Kristiina Pitkänen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu mahdollisimman pian!

Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…