Hinta
0,01 €
oph

oph

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Helsinki, Aalto-yliopisto, 13.9. ja 4.10. Kauppakorkeakoulun päärakennus (Runeberginkatu 14-16): Sali A-305 ja 8.11. Arkadia rakennus (Lapuankatu 2) Sali E-122

KOHDERYHMÄT
Yläkoulun opettajat (aineenopettajat ja erityisopettajat)

KOULUTTAJA
Kaisa Haverinen, KM (erityisopettajakoulutus), psykologian kandidaatti, erityispedagogiikan tohtoriopiskelija, Itä-Suomen yliopistossa sekä Open Knowledge Finland ry:n aktiivinen jäsen.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET
Osallistujat oppivat tunnistamaan nuoruusikäisten oppilaiden henkisen hyvinvoinnin haasteita yleisesti sekä erityisesti omassa työssä. Osallistujat löytävät keinoja tukea nuorten hyvinvointia osana opetusta ja koulun toimintaa.

KOULUTUKSEN ALUSTAVAT SISÄLLÖT
-nuorten yleisimmät henkisen hyvinvoinnin ongelmat (esim. itsetunto-ongelmat, masennus, ahdistus)

-erityisesti koulunkäyntiin liittyvät hyvinvoinnin uhat, kuten koulu-uupumus ja suorituspaineet tai vähäinen luottamus omiin kykyihin oppijana

-opettajien ja kouluyhteisön keinoja tukea nuorten henkistä hyvinvointia

Koulutusjakson sisältöjä ja materiaalia valmistellaan avoimena prosessina kesän 2017 aikana. Avoimen valmistelun tavoitteena on saada esiin mahdollisimman laaja asiantuntijuus kurssin piiriin kuuluvista aiheista. Avoimen valmistelun myötä sisällöt tarkentuvat ja osallistujat voivat vaikuttaa niihin itse ennakkoon.

Koulutukseen sisältyy kolme lähiopetuspäivää sekä etätehtävät, jotka koostuvat ennakkotehtävästä, välitehtävistä ja kirjallisuuteen ym.materiaaliin perehtymisestä.
Lähiopetus toteutetaan luennon sekä pari- ja ryhmätyöskentelyn yhdistelmänä. Kurssitehtävissä ja lähiopetuksessa osallistujat käsittelevät omaan työhönsä liittyviä tapauksia, jotka koskevat nuorten hyvinvoinnin haasteita ja tukemista koulussa.

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutus alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 23.8.2017.

Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…