Hinta
0,01 €
oph

oph

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Juvenes, Ravintola Attila, Lestit 1-3, Yliopistonkatu 38, 1. krs, Tampere

KOHDERYHMÄT
Luokanopettajat ja koulunkäyntiavustajat. (Koulunkäyntiavustajat mielellään yhdessä opettajan tai erityisluokanopettajan kanssa.) Samasta työyhteisöstä toivotaan vähintään kahta osallistujaa.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukitaidon rakentuminen
Lukemisvalmiuksien tukeminen ja alkava lukutaito
Nimeämisvaikeudet ja niiden kuntoutus
Lukemisen ja kirjoittamisen tehostettu tuki
Lukemissujuvuuden tehostettu tuki
Luetun ymmärtäminen

Koulutuksessa käsitellään alkavan lukutaidon, nimeämisen ja lukemisen valmiuksien kehittymistä, lukivaikeuksia sekä niiden syytaustaa. Koulutuksessa perehdytään lukivaikeuksien tehostettuun tukeen.
Koulutus koostuu viidestä luentomuotoisesta lähiopetuspäivästä, oppimistehtävän tekemisestä sekä kirjallisuuteen tutustumisesta.

KOULUTTAJAT
Sanna Raasakka, PsM, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Jyväskylän yliopisto
Ritva Ketonen, FT, puheterapeutti, erityisopettaja, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Riikka Heikkilä, PsT, psykologi, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Eija Pakarinen, PsT, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Ilmoittautuminen alkaa ensimmäisenä koulutuspäivänä klo. 8.30. Luennot alkavat klo. 9.00 ja päättyvät klo. 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 9.1.2018.
Koulutukseen otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…