Hinta
0,01 €
oph

oph

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Original Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä

KOHDERYHMÄT
opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat ja koulupsykologit, joilla on perustiedot lukemisen ja matematiikan taitojen kehityksestä ja niihin liittyvistä pulmista sekä tarkkaavuuden pulmista

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjaamisen tuen tarpeen arviointi sekä tukitoimien suunnittelu ja seuranta
Lukutaidon taustataidot ja kehittyminen, Lukutaidon arviointi, seuranta ja tukeminen, Lukemisen ja lukemissujuvuuden vaikeudet, Tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi
Matematiikan oppimisvaikeudet ja arviointi, Tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi
Case-työskentely: Tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä, konsultaatiota asiantuntijoilta.
Koulutukseen sisältyy kolme lähiopetuspäivää sekä case-työskentelyä lähiopetuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat lukemiseen, laskemiseen tai tarkkaavuuteen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Osallistujat saavat tarkemman ohjeistuksen oman case-kuvauksen kirjoittamiseen ilmoittautumisen jälkeen. Case-kuvaukset palautetaan viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkua. Lähiopetuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta oman casen työstämiseen verkon välityksellä. Tarkoituksena on, että koko koulutusryhmä osallistuu kaikkiin koulutuspäiviin kokonaisuudessaan riippumatta siitä, mihin aihealueeseen oma case-työskentely liittyy.

KOULUTTAJAT
Johanna Heinonen, neuropsykologiaan erikoistuva PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, työnohjaaja, Attentio
Tuire Koponen PsT, Niilo Mäki Instituutti,Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Lisätietoja kouluttajista: http://koulutus.nmi.fi/tilauskoulutukset/heinonen-johanna/
http://koulutus.nmi.fi/tilauskoulutukset/salmi-paula/

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 3.1.2018.

Koulutukseen otetaan 21 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujia pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä kirjoittamaan lisätietokenttään, aikooko suunnitella ja toteuttaa lukemiseen, laskemiseen vai tarkkaavuuteen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…