Hinta
0,01 €
oph

oph

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
verkkotallennekoulutus

KOHDERYHMÄT
Esi- ja alkuopetusikäisten lasten opettajat, erityisopettajat ja psykologit

KOULUTTAJAT
Jonna Salminen, KM, projektitutkija, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos
Riikka Sorvo, KM, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos
Pilvi Peura KM, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos
Tuire Koponen PsT, Niilo Mäki Instituutti,Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutus koostuu neljästä luento-osuudesta, jotka on katsottavissa luentotallenteena verkosta ajalla 1.8.2017-21.12.2018.

1. kerta: Mitä varhaisilla matemaattisilla taidoilla tarkoitetaan? Miten taidot
kehittyvät? Miten taitoja arvioidaan ja tuetaan? (Jonna Salminen)

2. kerta: Matematiikan oppimisvaikeudet ja päällekkäistyminen muiden
oppimisvaikeuksien kanssa
• Mitä tarkoitetaan matematiikan oppimisvaikeuksilla ja miten ne
näyttäytyvät käytännössä: Matematiikan oppimisvaikeuksien määritelmä,
yleisyys, keskeiset piirteet sekä päällekkäistyminen muiden
oppimisvaikeuksien kanssa. Sisältää myös tapausesimerkkejä. (Tuire Koponen)

3. kerta: Matematiikan pulmat ja niihin liittyvät motivaatio- ja tunnetekijät:
käsitys itsestä oppijana, luottamus omiin kykyihin ja matematiikka-ahdistus (Riikka Sorvo ja Pilvi Peura)

4. kerta: Laskustrategioiden harjoittaminen laskusujuvuuden tukemiseksi(Riikka Sorvo)

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Jokainen kerta sisältää 1,5 tunnin mittaisen verkkoluennon, jonka voi katsoa luentotallenteena verkosta ajalla 1.8.2017-21.12.2018.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 21.12.2018.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…