Hinta
190,00 €

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Seinäjoki

KOHDERYHMÄT
koulunkäynninohjaajat, liikunnan- ja luokanopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Move! on uusissa perusopetuksen opetussuunnitelmissa oleva 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Jokaisen oppilaan, myös liikunnassa tukea tarvitsevan, tulisi saada tietoa omasta toimintakyvystään Move! -mittausten avulla. Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän osioita voi toteuttaa sovelletusti oppilaan tarpeiden ja opettajan arvion mukaan.
Koulutuksessa perehdytään oppilaan henkilökohtaisen sovelletun lomakkeen käyttämiseen sekä siihen, miten Move! mittausosioita voidaan soveltaa, jos oppilaalla on esimerkiksi näkemisen, kuulemisen, ymmärtämisen tai liikkumisen haasteita.
Jos mittauksen tuloksena on heikko toimintakyky, on koululla hyvä olla toimintamalleja valmiina, miten oppilaan toimintakyvyn kehittymistä voidaan tukea. Koulutuksessa annetaan ideoita oppilaan toimintakyvyn kehittämiseen ja tukemiseen.

KOULUTTAJAT
Piritta Asunta, LitM, JY väitöskirjatutkija
Mikko Huhtiniemi, LitM, JY,väitöskirjatutkija

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat klo 8.30. Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.45.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 190 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit.

ILMOITTAUTUMINEN*
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.8.2017.

.

Toteutamme koulutuksia myös tilauskoulutuksina. Lisätietoja tilauskoulutuksistamme.