Hinta
0,01 €
oph

oph

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
1. päivä 7.2.2018 Tampere: Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1 ja 2. päivä verkossa 24.4.2018

KOHDERYHMÄT
Yläkoulun ja toisen asteen erityisopettajat, opettajat sekä opiskelijahuollon henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa tarjotaan tutkimukseen perustuvaa tietoa heikon opiskelumotivaation syistä ja esitellään mahdollisia tutkimusnäyttöön perustuvia keinoja parantaa motivaatiota yläkoulussa ja toisella asteella. Perusnäkökulmana koulutuksessa on opiskelumotivaation ja koulunkäynnin tukeminen sosiaalista ympäristöä muokkaamalla.
Ensimmäinen koulutuspäivä toteutetaan lähiopetuksena: motivaation perusulottuvuudet ja rakentuminen, motivaation tukeminen ja opettajan keinot sen tukemiseksi
Toinen koulutuspäivä toteutetaan verkkokoulutuksena: motivaatio ja käyttäytyminen kehityspsykologisesta näkökulmasta, tutkimustuloksia ja koulutuksen välitehtävien käsittely.
Koulutus sisältää ennakkotehtävän ja välitehtävän. Ennakkotehtävänä tehdään lyhyt pohdinta aiheesta: Miten oma toimintani vaikuttaa opiskelijoiden käyttäytymiseen? Osallistujat valitsevat välitehtävää varten jo ennen ensimmäistä koulutuspäivää opiskelijan/opiskelijat, joille aikovat koulutuksen aikana suunnitella ja toteuttaa motivaation ja opiskelun tukemiseen liittyviä tukitoimia. Toisena päivänä myös arvioidaan näiden tukitoimien onnistumista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.

KOULUTTAJAT
Sami Määttä, PsT, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Iines Palmu, KM, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, väitöskirjatutkija, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
1. lähipäivä klo 9.00-15.00.
2. päivä verkossa klo 13.30-15.45

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.1.2018.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…