Hinta
420,00 €

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Original Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä

KOHDERYHMÄT
Erityisopettajat, psykologit ja lasten kuntoutustyötä tekevät eri alojen terapeutit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksen ensimmäisenä päivänä tarkastellaan lapsen itsesäätelyn kehitystä eli lapsen kehittyviä taitoja säädellä tunteitaan, toimintaansa ja kognitioitaan. Avainasemassa lapsen itsesäätelyn kehityksessä ovat lasta hoitavat ja kasvattavat aikuiset. Lisäksi pohditaan aikuisen vuorovaikutuksellisia keinoja tukea lasten kehitystä erityisesti tunnesäätelyn näkökulmasta. Koulutuksen toisessa päivässä käsitellään lukivalmiuksien ja lukivaikeuksien arvioimista sekä tukemista leikki-iässä ja koulun aloittamisvaiheessa ja tutustutaan LUKIVA – Lukivalmiuksien arviointimenetelmään 4-5-vuortiaille lapsille. Lisäksi tarkastellaan lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen tarvittavia taitoja, lukivaikeuksien ennakointia ja lukivalmiuksien tukemista.
Kolmas koulutuspäivä käsittelee lapsen kuullun ymmärtämistä ja matemaattisten taitojen tukemista:

  • lasten oppimistaitojen tukeminen ohjatuissa ja arkipäivän tilanteissa, pienryhmätoiminnan, kokoryhmätoiminnan sekä lapsen ja aikuisen kahdenkeskisten kohtaamisten yhteydessä
  • lasten kuullun ymmärtämisen tukeminen keskustelevan lukemisen menetelmällä
  • lasten matemaattisen ajattelun tukemisessa huomio ympäristössä esiintyviin sekä lapsen ja aikuisen yhteisessä toiminnassa oleviin lukumääriin

KOULUTTAJAT
Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti
Anne Puolakanaho, PsT, tutkija, Jyväskylän yliopisto
Ritva Ketonen, FT, puheterapeutti, erityisopettaja, tutkija, NMI ja Helsingin yliopisto
Aino Mattinen, KT, yliopistonlehtori, Niilo Mäki Instituutti ja Turun opettajankoulutuslaitos

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Maanantaina ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat klo 10.00. Luennot alkavat klo 10.30 ja päättyvät klo 16.15.
Tiistai klo 8.45–15.45 (aamukahvi 8.45 ja luento alkaa klo 9.00)
Keskiviikko klo 8.45–15.45 (aamukahvi 8.45 ja luento alkaa klo 9.00)

KOULUTUKSEN HINTA
420 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit jokaisena koulutuspäivänä.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 24 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.10.2017.

Toteutamme koulutuksia myös tilauskoulutuksina. Lisätietoja tilauskoulutuksistamme.