Hinta
12,00 €

Malli:

NMI Bulletin

NMI Bulletin

2017/27, nro 1

Sisältö/nro 1

LECTIO PRAECURSORIA
Juho Honkasilta: Mikä on ADHD? Diagnosoitujen lasten ja heidän äitiensä diagnoosille antamat merkitykset

TUTKIMUKSET
Laura Takkunen & Lotta Uusitalo-Malmivaara: Komeroituminen äärimmäisen sosiaalisen vetäytymisen muotona

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET
Irene Rämä, Minna Rouste, Riitta Tiainen, Mari Jokitalo-Trebs, Leena Airaksinen, Elina Kontu & Raija Pirttimaa: Ruskeasuon koulun kehittämishanke II: ICF-pohjaiset toimintakykykuvaukset, HOJKS-tavoitteet ja lukuvuosiarvioinnit toiminta-alueittaisessa opetuksessa

Elisa Oraluoma & Christine Välivaara: Sisukas pärjää aina? Moniammatillinen tukimalli sijoitetun lapsen koulunkäyntiin

PUHEENVUOROT
Maritta Hännikäinen: Kasvattajan pedagoginen herkkyys ja pienten lasten emotionaalinen hyvinvointi päiväkotiryhmissä

2017/27, nro 2

Sisältö/nro 2

LECTIO PRAECURSORIA
Tuomo Virtanen: Näkökulmia oppilaan kouluun kiinnittymiseen

TUTKITTU JUTTU
Jaana Viljaranta, Kaisa Aunola, Sari Mullola, Johanna Virkkala, Riikka Hirvonen, Eija Pakarinen & Jari-Erik Nurmi: Opettaja-oppilas vuorovaikutus temperamentiltaan erilaisten lasten matematiikan taitojen kehityksen tukena

TUTKIMUKSET
Erja Sandberg & Heidi Harju-Luukkainen: “Opettajan asenne heijastui suoraan oppilaan koulumenestykseen” Riittävät ja riittämättömät tukitoimet koulussa ADHD-perheiden näkökulmasta viimeisten vuosien aikana

Sari Kantelinen & Elina Vierikko: Varhaisen puuttumisen merkitys lapsen matematiikanoppimiselle koulussa

KONGRESSIKERTOMUKSET
Kaisu Anttila: Matkakertomus Oppimisen ja oppimisvaikeuksien tutkijoiden päivistä 27.-28.4.2016

HAASTATTELUT
Tiina Siiskonen & Päivi Fadjukoff: Erityisiä oppilaita, erilaista opetusta – yhteistä kehitystä kaiken aikaa

2017/27, nro 3

Sisältö/nro 3

LECTIO PRAECURSORIA
Kenneth Eklund: Kouluiän lukutaito lapsilla, joilla on suvussa kulkeva lukivaikeusriski – ennustajat, kehitys ja lopputulema

LECTIO PRAECURSORIA
Laura Pesu: Väitöskirja: Vanhempien ja opettajien lapsen taitoja koskevien uskomusten yhteydet lapsen oppijaminäkuvan kehitykseen

TUTKITTU JUTTU
Leila Kairaluoma, Minna Torppa & Mikko Aro: Nuorten lukemisvaikeudet ja lukemiseen yhteydessä olevat tekijät kielessämme

TUTKIMUKSET
Sanna Kyllönen, Riikka Hirvonen, Timo Ahonen & Noona Kiuru: Yksinäisyyden, omaehtoisen yksinolon ja vanhemmille uskoutumisen yhteydet varhaisnuorten kouluviihtyvyyteen

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET
Olli-Pekka Malinen & Iines Palmu: Näkökulmia yhteisopettajuuteen

2017/27, nro 4

Sisältö/nro 4

LECTIO PRAECURSORIA
Terhi Ojala: Kun perusopetuksen oppilaat oireilevat psyykkisesti – opettajien kokemuksia

TUTKIMUKSET
Oona Rautiainen, Laura Rissanen, Noona Kiuru & Riikka Hirvonen: Siirtymä alakoulusta yläkouluun yhtenäis- ja erilliskouluissa – siirtymään liittyvät huolet nuorilla

Eija Väisänen & Pirjo Aunio: Alakoululaisten laskemisen ja lukemisen sujuvuuden seuranta

PUHEENVUOROT
Irene Rämä, Terhi Ojala & Elina Kontu: Perusopetuksen normiston tuntemus erityisten opetusjärjestelyjen taustalla

KONGRESSIKERTOMUKSET
Riikka Malinen & Mirja Myllykoski: Matkakertomus Oppimisen tutkimuksen päivästä 5.5.2017 Helsingissä

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…