Hinta
12,00 €

Malli:

NMI Bulletin

NMI Bulletin

2017/27, nro 1

Sisältö/nro 1

LECTIO PRAECURSORIA
Juho Honkasilta: Mikä on ADHD? Diagnosoitujen lasten ja heidän äitiensä diagnoosille antamat merkitykset

TUTKIMUKSET
Laura Takkunen & Lotta Uusitalo-Malmivaara: Komeroituminen äärimmäisen sosiaalisen vetäytymisen muotona

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET
Irene Rämä, Minna Rouste, Riitta Tiainen, Mari Jokitalo-Trebs, Leena Airaksinen, Elina Kontu & Raija Pirttimaa: Ruskeasuon koulun kehittämishanke II: ICF-pohjaiset toimintakykykuvaukset, HOJKS-tavoitteet ja lukuvuosiarvioinnit toiminta-alueittaisessa opetuksessa

Elisa Oraluoma & Christine Välivaara: Sisukas pärjää aina? Moniammatillinen tukimalli sijoitetun lapsen koulunkäyntiin

PUHEENVUOROT
Maritta Hännikäinen: Kasvattajan pedagoginen herkkyys ja pienten lasten emotionaalinen hyvinvointi päiväkotiryhmissä

2017/27, nro 2

Sisältö/nro 2

LECTIO PRAECURSORIA
Tuomo Virtanen: Näkökulmia oppilaan kouluun kiinnittymiseen

TUTKITTU JUTTU
Jaana Viljaranta, Kaisa Aunola, Sari Mullola, Johanna Virkkala, Riikka Hirvonen, Eija Pakarinen & Jari-Erik Nurmi: Opettaja-oppilas vuorovaikutus temperamentiltaan erilaisten lasten matematiikan taitojen kehityksen tukena

TUTKIMUKSET
Erja Sandberg & Heidi Harju-Luukkainen: “Opettajan asenne heijastui suoraan oppilaan koulumenestykseen” Riittävät ja riittämättömät tukitoimet koulussa ADHD-perheiden näkökulmasta viimeisten vuosien aikana

Sari Kantelinen & Elina Vierikko: Varhaisen puuttumisen merkitys lapsen matematiikanoppimiselle koulussa

KONGRESSIKERTOMUKSET
Kaisu Anttila: Matkakertomus Oppimisen ja oppimisvaikeuksien tutkijoiden päivistä 27.-28.4.2016

HAASTATTELUT
Tiina Siiskonen & Päivi Fadjukoff: Erityisiä oppilaita, erilaista opetusta – yhteistä kehitystä kaiken aikaa

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…