Hinta
0,01 €
oph

oph

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Vantaa

KOHDERYHMÄT
Osallistujat mielellään työparina samasta työyhteisöstä:
luokanopettaja/erityisopettaja ja koulunkäynnin ohjaaja, tai psykologi ja luokanopettaja/ erityisopettaja/ koulunkäynnin ohjaaja

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi yhteenlaskutaidon kehitystä ja siinä ilmeneviä pulmia sekä taidon arviointia. Koulutuksessa perehdytään
yhteenlaskutaidon tukemiseen laskustrategiaharjoittelun avulla ja kokeillaan SELKIS-harjoitusohjelmia. Tämän lisäksi pohditaan tuen
vaikuttavuuden arviointiin liittyviä kysymyksiä ja toteutetaan tuen vaikuttavuuden arviointia.

Koulutukseen sisältyy kaksi lähiopetuspäivää lukukauden aikana.
Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista yhteenlaskutaidon>strategiaharjoittelun toteuttamiseen pienryhmässä sekä tuen
vaikuttavuuden arviointiin.

Suosittelemme, että osallistujilla on Selkis – harjoitusohjelmat käytössä (yhteenlaskua ymmärtämään) tai mahdollisuus niiden hankkimiseen.
Tarvittaessa harjoittelu on mahdollista toteuttaa korvaavilla materiaaleilla koulutuksessa esitellyn strategiaharjoittelun mukaisesti.
Tällöin osallistujalta edellytetään harjoitteluun tarvittavan materiaalin kokoamista.

KOULUTTAJAT
Tuire Koponen PsT, Niilo Mäki Instituutti,Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Luennot alkavat klo. 9.00 ja päättyvät klo. 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.8.2017.

Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…