Hinta
0,01 €
oph

oph

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Original Sokos Hotel Vaakuna, Rewell Center 101, Vaasa

KOHDERYHMÄT
Osallistujat mielellään työparina samasta työyhteisöstä:
luokanopettaja/erityisopettaja ja koulunkäynnin ohjaaja, tai psykologi ja luokanopettaja/ erityisopettaja/ koulunkäynnin ohjaaja

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi vähennyslaskutaidon kehitystä ja siinä ilmeneviä pulmia sekä taidon arviointia. Koulutuksessa perehdytään
vähennyslaskutaidon tukemiseen laskustrategiaharjoittelun avulla ja kokeillaan SELKIS-harjoitusohjelmia. Tämän lisäksi pohditaan tuen
vaikuttavuuden arviointiin liittyviä kysymyksiä ja toteutetaan tuen vaikuttavuuden arviointia.

Koulutukseen sisältyy kaksi lähiopetuspäivää lukukauden aikana.
Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista vähennyslaskutaidon strategiaharjoittelun toteuttamiseen pienryhmässä sekä tuen
vaikuttavuuden arviointiin.

Suosittelemme, että osallistujilla on Selkis – harjoitusohjelmat käytössä (vähennyslaskua ymmärtämään) tai mahdollisuus niiden hankkimiseen.
Tarvittaessa harjoittelu on mahdollista toteuttaa korvaavilla materiaaleilla koulutuksessa esitellyn strategiaharjoittelun mukaisesti.
Tällöin osallistujalta edellytetään harjoittelun tarvittavan materiaalin kokoamista.

KOULUTTAJAT
Tuire Koponen PsT, Niilo Mäki Instituutti,Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Ilmoittautuminen alkaa ensimmäisenä koulutuspäivänä klo. 8.30. Luennot alkavat klo. 9.00 ja päättyvät klo. 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 24.8.2017.

Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…