Hinta
0,01 €
oph

oph

KOHDERYHMÄT
Alakoulun opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat, kouluterveydenhoitajat ja ap-/ip -toiminnan ohjaajat.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Motorisen oppimisen haasteita on noin 5−6 prosentilla lapsista, eli jokaisessa koululuokassa on arviolta vähintään yksi motorisen oppimisen tukea tarvitseva oppilas. Koulutus antaa uuden opetussuunnitelman perusteiden (OPS2014) edellyttämiä valmiuksia havainnoida ja tunnistaa sellaisia motorisen oppimisen vaikeuksia, joilla voi olla yhteyttä yleisiin oppimisen ongelmiin.Koulutuksessa käydään läpi motoriikan vaikeuksien havainnointiin suunniteltuja menetelmiä (kuten Motoriikan havainnointilomake MOQ-T, Ketteräksi-menetelmä). Motoriikan haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tuki osataan kohdistaa oikein ja ajoissa. Koulutuksessa annetaan vinkkejä ja ideoita motoristen vaikeuksien tukemiseen kouluympäristössä.
Koulutus on katsottavissa luentotallenteena 19.9.2016 – 8.12.2017 välisenä aikana.

KOULUTTAJAT
Piritta Asunta, LitM, tohtorikoulutettava, JY, Liikuntakasvatuksen laitos
Ida Mälkönen, fysioterapeutti, TtM, koulutuskoordinaattori, Innostun liikkumaan
Lisätietoa kouluttajasta: http://koulutus.nmi.fi/tilauskoulutukset/malkonen-ida/

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 1.12.2017.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…