Hinta
12,00 €

Malli:

NMI Bulletin

NMI Bulletin

2016/26, nro 1

Sisältö/nro 1

KATSAUKSET
Juhani E. Lehto: Miksi oppilaat ovat väsyneitä? Katsaus väsymyksen syihin ja seurauksiin

TUTKIMUKSET
Alisa Alijoki, Eira Suhonen, Mari Nislin & Nina Sajaniemi: Lasten temperamentin ja tuen tarpeiden yhteys lasten kognitiivisiin toimintoihin päiväkotien erityisryhmissä

Linda Ojalammi, Nina Kivinen, Noona Kiuru, Jari-Erik Nurmi & Kaisa Aunola: Perhemuodon ja sisarusaseman yhteys lapsen sosiaaliseen suosituimmuuteen ja näkyvyyteen ensimmäisellä luokalla

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET
Johanna Sourander, Eeva Oksanen & Anne Viinikka: Mentalisaatioteoriaan perustuva Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmämalli ja vanhempien kokemuksia perheryhmästä

Tiina Siiskonen, Sanna Alila, Tarja Hännikäinen, Kristiina Pitkänen & Pia Walle: Uudistunut Valteri tukee oppimista ja koulunkäyntiä

2016/26, nro 2

Sisältö/nro 2

KATSAUKSET
Riikka Ullakonoja & Hannele Dufva: Toisen ja vieraan kielen ääntämisen oppimisen haasteet

TUTKITTU JUTTU
Kaisa Peltomaa: Opetuksellisesti haastavat lukivaikeuslapset – samanlaisia vai erilaisia?

TUTKIMUKSET
Marjatta Takala & Päivi Raino: Kieli, kojeet ja koulutus? Kuulovammaisten lasten perheet valintojen edessä

Anu Laine, Liisa Näveri, Maija Ahtee & Erkki Pehkonen: Opettajan toiminnan yhteys kolmasluokkalaisten onnistumiseen ongelmatehtävän ratkaisemisessa

Tuomo Virtanen, Olli-Pekka Malinen & Kaisa Haverinen: Yläkoulun oppilaiden kouluun kuulumisen kehityskulut 7. luokan alusta 8. luokan alkuun: Kehityskulkujen yhteys oppilaiden käytösoireisiin

2016/26, nro 3

Sisältö/nro 3

LECTIO PRAECURSORIA
Riikka Heikkilä: Nopea nimeäminen ja lukemisen sujuvuus oppimisvaikeuslapsilla

TUTKIMUKSET
Annina Alhonmäki, Kati Rantanen & Kai Eriksson: Varhain epilepsiaan sairastuneiden lasten kognitiivinen ja akateeminen suoriutuminen kouluiässä

Minna Saarinen & Marjatta Takala: Draama osallistujien innoittajana – nuorten kokemuksellinen oppimisprosessi

Hanna-Maija Sinkkonen, Minna Kyttälä, Sanni Kiiskinen & Saara Jäntti: Lukion erityisopettaja – opettaja, ohjaaja ja konsultti?

KONGRESSIKERTOMUKSET
Elias Manninen: Matkakertomus oppimista ja oppimisvaikeuksia käsittelevästä For Learning International Symposium on learning and learning difficulties -konferenssista 2.-4.12.2015

2016/26, nro 4

Sisältö/nro 4

LECTIO PRAECURSORIA
Jonna Salminen: Matematiikan oppimisvaikeudet: riskin tunnistaminen ja varhaisen tuen vaste

TUTKITTU JUTTU
Riikka Heikkilä, Mikko Aro, Vesa Närhi, Jari Westerholm & Timo Ahonen: Edistääkö tavuharjoittelu lukemisen sujuvuutta? Tietokonepohjainen harjoittelukokeilu tois- ja kolmasluokkalaisilla heikoilla lukijoilla

TUTKIMUKSET
Irene Munter, Minna Kyttälä & Kaisa Kanerva: Työmuisti ja työskentelytaidot – kuinka yhdenmukaisia ovat työmuistitestien tulokset ja opettajan havaintoihin perustuvat arviot?

Karoliina Ylinen, Kaisa Aunola, Riitta-Leena Metsäpelto, Marja-Kristiina Lerkkanen & Noona Kiuru: Äitien antaman tuen merkitys nuorten ongelmakäyttäytymiselle alakoulusta yläkouluun siirryttäessä

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET
Riikka Mononen, Pirjo Aunio & Anna Tapola: ThinkMath-verkkopalvelu. Matemaattisten taitojen tutkimukseen perustuva tukeminen

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…