Lukivaikeuksien arvioinnista lukivaikeuksisen nuoren tukemiseen toisella asteella, 7.5.2009 Rovaniemi

Lukivaikeuksien arvioinnista lukivaikeuksisen nuoren tukemiseen toisella asteella, 7.5.2009 Rovaniemi

Niilo Mäki Instituutti järjestää Rovaniemellä Opetushallituksen kustantaman koulutuksen, joka käsittelee nuorten lukivaikeuksia, niiden arviointia ja tukemista.


Lukivaikeuksien arvioinnista lukivaikeuksisen nuoren tukemiseen toisella asteella, 7.5.2009 Rovaniemi

Kohderyhmä: toisen asteen erityisopettajat, opettajat, opinto-ohjaajat, koulupsykologit ja kaikki muut nuorten kanssa työskentelevät.

Sisältökuvaus: Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:  • Miten lukivaikeudet ilmenevät ja mistä ne johtuvat?

  • Luku- ja kirjoitustaitojen kehitys ja arviointi

  • Lukitaitojen tukemisen periaatteita

  • Koulutuksessa keskitytään erityisesti nuorten lukivaikeuksien arviointiin ja tukemiseen.Kouluttajana toimii Mikko Aro, PsT, tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti

Laajuus: yksi luontopäivä ja oheismateriaaliin tutustuminen 1 päivä

Koulutuspäivän aikataulu:

08.30        Ilmoittautuminen alkaa
09.00        Koulutus alkaa
15.30        Koulutuspäivä päättyy

Ilmoittautumiset koulutukseen:

Ilmoittaudu sähköpostitse tiedotus@nmi.fi ja kerro koulutuspaikkakunta, osallistujan nimi, ammatti, osoite ja sähköpostiosoite. Koulutukseen osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksia ei korvata.