Hinta
12,00 €
Saatavuus
Vaihtelee mallin mukaan

Malli:

Tilapäisesti loppunut

Tilapäisesti loppunut

NMI Bulletin - Irtonumerot 2015

NMI Bulletin - Irtonumerot 2015

2015/25, nro 1

Sisältö/nro 1

LECTIO PRAECURSORIA
Najat Ouakrim-Soivio: Toimiiko päättöarviointi yhdenvertaisesti?

TUTKIMUKSET
Emilia Solares, Sami Määttä & Noona Kiuru: Kaveripiirin merkitys ammattikoululaisten koulumotivaatiossa

Sari Manninen: Erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuuden haasteet koulussa – kasvattajien käsityksiä

KONGRESSIKERTOMUKSET
Anna Slunga: “Tiellä tasa-arvoiseen oppimiseen” – Oppimistutkijoiden päivät 23.-24.5.2014

HAASTATTELUT
Anna Slunga: Opettajuus ja opettajankoulutus muutoksessa – tulevaisuus haastaa jokaisen (haastateltavana Marja-Kristiina Lerkkanen)

2015/25, nro 2

Sisältö/nro 2

PUHEENVUOROT
Xin Tang: Suomalainen ja kiinalainen koulutusjärjestelmä PISA-tutkimuksessa menestymisen taustalla

Sari Sulkunen & Minna Torppa: Kommenttipuheenvuoro kirjoitukseen “Suomalainen ja kiinalainen koulutusjärjestelmä PISA-tutkimuksessa menestymisen taustalla”

TUTKIMUKSET
Nina Halme, Marja-Leena Perälä & Outi Kanste: Tuen tarve, osallisuus ja yhteistoiminta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa

Terhi Hirvonen, Helena Sume & Markku Leskinen: Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten sosiaalinen asema lähikoulussa luokilla 1-4

KONGRESSIKERTOMUKSET
Paula Vuorinen: Varhaislapsuuden oppimisen ja kehityksen tukemisen uusia suuntia Suomesta ja maailmalta – Matkakertomus EARLI SIG 5 -kongressista

2015/25, nro 3

Sisältö/nro 3

HAASTATTELUT
Paula Vuorinen: Professori Lynn Fuchsin näkökulmia RTI-malliin ja matematiikan oppimisen tukemiseen (haastateltavana professori Lynn Fuchs)

KATSAUKSET
Piia Björn, Mikko Aro & Tuire Koponen: Interventiovastemallien tarjoamat mahdollisuudet kolmiportaisen tuen mallin kehittämiseen: esimerkkinä matematiikan oppimisen tuki

Markku Leskinen & Jonna Salminen: Ennaltaehkäisevä tuki: suuntaviivoja tutkimusperustaisuudelle

TUTKIMUKSET
Mari-Pauliina Vainikainen, Ninja Hienonen, Jarkko Hautamäki & Risto Hotulainen: Tukea tarvitsevien oppilaiden ajattelutaitojen kehittyminen erikokoisissa luokissa

Jonna Pulkkinen, Markku Jahnukainen & Raija Pirttimaa: Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyt kouluissa – rehtorien arviot tukijärjestelyjen toimivuudesta

PUHEENVUOROT
Mikko Aro: Mistä konkreettinen sisältö tuen portaille?

2015/25, nro 4

Sisältö/nro 4

TUTKIMUKSET
Janne Lepola: Heikosti ja hyvin lukemaansa ymmärtävien lasten kertomuksen ymmärtämisen taidot, lukemisvalmiudet ja motivaatio 4-9 vuoden iässä

Laura Mansikkamäki, Sami Määttä & Mikko Aro: Erityisopetustaustan yhteys koulu-uupumukseen ammatillisessa koulutuksessa

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET
Heli Katajamäki & Mika Paananen: Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen Maltti-kuntoutus osana koulun tukitoimia – alueellisen kokeilun tuloksia

KONGRESSIKERTOMUKSET
Elsi Kirvesniemi: “Oppimisen haasteet nyt ja tulevaisuudessa” – Valtakunnallinen tutkijatapaaminen 24.-25.5.2015

HAASTATTELUT
Hanna Semann & Heli Solla: ProKoulu, pro oppiminen, pro kehitystyö – Hannu Savolaisen työ tasa-arvoisen oppimisen hyväksi

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…