Hinta
52,00 €
ESIKKO - Lapsen esikielellisen kommunikaation ja kielen ensikartoitus

ESIKKO - Lapsen esikielellisen kommunikaation ja kielen ensikartoitus

Tekijät: Marja-Leena Laakso, Kenneth Eklund & Anna-Maija Poikkeus
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2011
Käyttötarkoitus: Arviointimenetelmä
Kohderyhmä: Neuvolan henkilökunta, terveydenhoitajat, neuvolalääkärit, fysioterapeutit, puheterapeutit, toimintaterapeutit, psykologit
ISBN: 978-951-39-4128-4
Hinta: 52 EUROA

Esikko-kysely on helppo- ja nopeakäyttöinen seulontamenetelmä, joka on tarkoitettu 6–24 kuukauden ikäisten lasten esikielellisen kommunikaation ja varhaisen kielen kehityksen arviointiin ja seurantaan.

Arviointitiedon antajina ovat lapsen vanhemmat, joita pyydetään tietyissä ikävaiheissa kirjaamaan lomakkeisiin havaintojaan lapsen kommunikaatiosta ja varhaisesta kielestä. Esikko on pääasiassa suunnattu työvälineeksi neuvolaan, mutta sitä voivat käyttää myös erityislastentarhanopettajat, puheterapeutit ja psykologit, jotka työskentelevät pienten lasten kanssa. Menetelmä tukee vanhemman ja lapsen varhaista vuorovaikutusta vahvistavaa yhteistyötä antamalla pohjan keskusteluun vanhempien ja kehitykselliseen arviointiin osallistuvien muiden aikuisten välillä. Esikko-kysely antaa viitteitä siitä, onko lapsen kehitystä syytä seurata tavallista tarkemmin vai onko tarvetta lisätutkimuksille tai tukitoimille.

Esikko-kysely perustuu Yhdysvalloissa vuonna 2002 julkaistuun lapsen varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen tutkimusmenetelmään Communication and Symbolic Behavior Scales, Developmental Profile (CSBS DP), jonka ovat kehittäneet professorit Amy Wetherby ja Barry Prizant (Florida State University). Menetelmän suomalaisen kehitystyön ovat toteuttaneet kielen kehityksen tutkijat professori Marja-Leena Laakso, tutkija Kenneth Eklund ja professori Anna-Maija Poikkeus Jyväskylän yliopistosta.

Julkaisu sisältää lomakkeen lisäksi tutkimukseen perustuvaa taustatietoa lapsen esikielellisen kommunikaation kehityksestä, Esikko-kyselyn suomalaiset normi- ja reliabiliteettitiedot sekä validointitietoa.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…