Hinta
0,01 €
oph

oph

KOULUTUS TÄYNNÄ, VOIT ILMOITTAUTUA VARASIJALLE!

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Original Sokos Hotel Lappee, Brahenkatu 1, Lappeenranta

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen työntekijät, esikoulun opettajat ja päivähoidon henkilökunta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Motorisen oppimisen vaikeuksia on noin 5−6 prosentilla lapsista, eli jokaisessa päiväkotiryhmässä on arviolta yksi motoriseen oppimiseen tukea tarvitseva lapsi. Koulutuksessa käydään läpi motoriikan vaikeuksien havainnointiin ja arviointiin suunniteltuja menetelmiä (kuten Motoriikan havainnointilomake MOQ-T, APM-testistö ja lapsen itsearviointiin tarkoitettu Pictorial Assessment). Motoriikan haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tuki osataan kohdistaa oikein ja ajoissa. Koulutuksessa harjoitellaan motoriikan vaikeuksien tukemista käytännössä, ja annetaan vinkkejä ja ideoita vaikeuksien tukemiseen lapsen arjessa, niin päivähoidossa kuin kotonakin.

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä, joiden välillä koulutukseen osallistuja suorittaa välitehtävän, jossa arvioidaan motorisia haasteita ja kokeillaan tukemisen keinoja. Toisena lähiopetuspäivänä syvennetään teoriatietoa ja vaihdetaan ajatuksia oppimiskokemuksista sekä hyviksi koetuista toimintamalleista.

KOULUTTAJAT
Piritta Asunta LitT, projektitutkija, JY
Ida Mälkönen, TtM, fysioterapeutti
Lisätietoa kouluttajasta: https://koulutus.nmi.fi/tilauskoulutukset/kouluttajat/

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.1.2019.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…