Hinta
0,01 €
oph

oph

KOULUTUSPAIKKA
Joensuun Tiedepuisto, Rakennus 4B, kokoustila Minerva, Länsikatu 15, Joensuu

KOHDERYHMÄT
5.–9. luokkien opettajat (luokanopettajat ja aineenopettajat, erityisopettajat)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
1. lähipäivä 5.2.2019 Maahanmuuttajaoppilas koulussa
Kouluttajana Marja-Sisko Kautto
Johdatetaan osallistujat koulutusteemaan ja -sisältöihin. Koulutuspäivänä perehdytään maahanmuuttajaoppilaiden opetusjärjestelyihin sekä hallinnon että käytännön opetustyön kannalta, pohditaan monikulttuurisen koulun rakentumista sekä maahanmuuttajaoppilaiden oppimisen tukemista yleisopetuksen oppitunneilla. Päivän aikana hahmotellaan myös osallistujien omia kehittymistavoitteita koulutuksen ajalle.

2. lähipäivä 6.2.2019 Kielen tukeminen
Kouluttajana Tiina Pilbacka-Rönkä
Päivässä tarkastellaan erilaisia tapoja harjoitella kieltä, kielen osa-alueita ja niiden tukemista sekä kuvien ja struktuurin hyödyntämistä kielen opetuksessa. Koulutuksessa käsitellään kielen tukemista koulupäivän arjessa.

3. lähipäivä 20.3.2019 Keskeisimmät suomen kielen piirteet S2-opetuksen näkökulmasta – mitä opettajan on hyvä tietää?
Kielitaidon arvioinnin haasteita – toisen kielen oppimisen ongelmaa vai kielellistä vaikeutta?
Kouluttajana Kristiina Pitkänen
Koulutuspäivässä tarkastellaan toisen kielen oppimista, suomen kielen rakenteen keskeisiä piirteitä ja kielitaidon arviointia. Lisäksi pohditaan niitä haasteita, jotka liittyvät toisen kielen oppimisesta johtuvien vaikeuksien erottamiseen mahdollisista kielellisistä vaikeuksista.

4. lähipäivä 21.3.2019 Mainioita materiaaleja opetukseen
Kouluttajana Tiina Pilbacka-Rönkä
Päivässä kuullaan maahanmuuttajaoppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen joustavista järjestelyistä.Jaetaan myös maahanmuuttajaopetukseen soveltuvia mainioita materiaaleja ja menetelmiä sekä keskustellaan kehittämisideoita.

KOULUTTAJAT
Marja-Sisko Kautto, KM, ohjauspalvelupäällikkö, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Tiina Pilbacka-Rönkä, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Kristiina Pitkänen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.1.2019.

Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…