Hinta
0,01 €
oph

oph

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen työntekijät, lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat, sosiaalitoimen työntekijät, lastenkotien henkilökunta, psykologit

KOULUTTAJA
Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti
Lisätietoa kouluttajasta: http://koulutus.nmi.fi/tilauskoulutukset/maatta-sira/

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen päivähoitoiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.
• Mitä itsesäätely on?
• Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
• Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
• Kehityksen pulmat
• Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
• Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy
Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen.

KOULUTUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU
Verkkokoulutus toteutetaan 1.2.-12.4.2019. Koulutus sisältää verkkoluentotallenteen (noin 6 h) ja oppimistehtävän, joka palautetaan koulutuksen verkkoympäristöön viikolla 15.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 11.1.2019.

Ilmoittautuminen verkkokoulutukseen tapahtuu muista koulutuksistamme poiketen tästä linkistä avautuvalla lomakkeella!
Lomakkeen täytettyäsi saat sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, josta löytyy ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön kirjautumiseen.

Koulutukseen otetaan 60 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…