Hinta
190,00 €
NUORTEN JA AIKUISTEN LUKEMIS- JA  KIRJOITTAMISTAITOJEN ARVIOINTI  – seulontamenetelmän ja yksilötestistön käyttökoulutus, 7.2.2019 Rovaniemi

NUORTEN JA AIKUISTEN LUKEMIS- JA KIRJOITTAMISTAITOJEN ARVIOINTI – seulontamenetelmän ja yksilötestistön käyttökoulutus, 7.2.2019 Rovaniemi

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Scandic Rovaniemi City, Koskikatu 23, Rovaniemi

KOHDERYHMÄT
Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään lyhyesti nuorten/aikuisten lukivaikeuksia, Lukivaikeuksien seulontamenetelmää lyhyesti ja Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistön käyttöä. Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella opiskelijan tarvitsemaa tukea. Koulutuksessa käsitellään myös tapausesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa, tukemista ja yhteistyötä. Toivottavaa on, että osallistujilla olisi koulutuksessa mukanaan Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö.

KOULUTTAJA
Leila Kairaluoma, KT, Erityispedagogiikan yliopistonlehtori, Oulun yliopisto

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat klo 8.30. Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.45.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 190 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit. Testit eivät kuulu koulutuksen hintaan. Lisätietoja Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistöstä nuorille ja aikuisille. Lisätietoja Lukivaikeuksien seulontamenetelmästä nuorille ja aikuisille.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.1.2019.

Katso myös Mitä lukiarvioinnin jälkeen? – Lukivaikeuksisen nuoren opiskelun tukeminen ja erityisjärjestelyt -koulutus 8.2.2019 Rovaniemellä!

Tärkeää tietoa!
Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö on tarkoitettu arviointivälineeksi opettajille, erityisopettajille, psykologeille ja muille lukivaikeuksien parissa työskenteleville. Tämä testistö on menetelmäkokonaisuuden toinen osa, joka sisältää ääneen lukemisen, kirjoittamisen sekä luetun ymmärtämisen tehtäviä. Yksilötestistöä voidaan käyttää lukivaikeuksien seulontamenetelmässä (ensimmäinen osa) seuloutuneille opiskelijoille ja henkilöille, joilla epäillään olevan ongelmia lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa. Lukivaikeuksien yksilötestistö on normitettu 9. luokkalaisilla ja sitä voidaan käyttää nuorten ja aikuisten lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tarkempaan yksilölliseen arviointiin. Arviointi antaa tukea opiskelijan opiskelussa tarvitseman tuen tai erityisjärjestelyiden suunnitteluun. Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö sisältää käsikirjan ja testit ohjeineen sekä normitiedot tulosten tulkintaan. Lisäksi mukana on ohjevideo, joka sisältää testaus- ja korjausohjeet sekä ohjeita tulosten tulkintaan. Yksilötestistön käyttäjien on syytä kouluttautua testin käyttöön. Tulosten ja niiden perusteella tehtävien johtopäätösten luotettavuus edellyttää sekä välineen teoreettisen taustan että sen ominaisuuksien ja rajoitusten tuntemista.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…