Hinta
0,01 €
oph

oph

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Original Sokos Hotel Lappee, Brahenkatu 1, Lappeenranta

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstö, puheterapeutit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa paneudutaan 4−6 -vuotiaiden lasten kuullun ymmärtämisen taitojen kehittymisen tukemiseen ja ohjaamiseen. Huomio kohdistetaan erityisesti niihin lapsiin, joilla on huomattu puutteita kuullun ymmärtämisen taidoissa. Koulutuksessa esitellään päiväkodin varhaiskasvattajien ja lasten vanhempien yhteiseen käyttöön kehitettyä Ymmärtävän kuuntelemisen ohjelmaa, Jänistarinoita.
Koulutuksen sisältöjä ovat mm.:
Kuullun ymmärtäminen siltana luetun ymmärtämiseen
Lapsen ja aikuisen vuorovaikutus lukutilanteessa
Kuullun ymmärtämisen ja toiminnanohjauksellisten taitojen harjoitteleminen lukutilanteissa
Keskusteleva lukeminen ja tarinan käsittelemisen menetelmät
Lukemisvuorovaikutuksen havainnointi ja kehittäminen
Jänistarinat-ohjelmasta tehostetun tuen malli varhaiskasvatuksen tarpeisiin
Jänistarinat-ohjelmasta tukea päiväkodin kasvattajayhteisön toimintakulttuurin kehittämiseen
Jänistarinat-ohjelmasta tukea varhaiskasvatuksen ja kodin yhteistyön kehittämiseen
Jänistarinat-ohjelmaan liittynyt interventiotutkimus
Lisätietoa Jänistarinoista.

KOULUTTAJA
Aino Mattinen, KT, yliopistonlehtori, Niilo Mäki Instituutti ja Turun opettajankoulutuslaitos

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Ilmoittautuminen alkaa klo 8.30. Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 14.3.2019

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…