Hinta
0,01 €
oph

oph

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, Kuopio

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

Haastava käyttäytyminen, sen ennaltaehkäisy ja muokkaaminen Mitä haastava käyttäytyminen on? Miten sitä analysoidaan? Mitkä ovat käyttäytymisen syitä? Miten haastavaa käyttäytymistä ennaltaehkäistään? Miten käyttäytymiseen vaikutetaan? Käytännön keinoja ja pohdintaa omaan työhön liittyen (osallistujien omat caset) Toivon poluilla – Päiväkoti ja koulu traumatisoituneen lapsen arjessa Haastava lapsi päivähoidossa ja koulussa – mitä käyttäytymisen taustalla? (Kiintymyssuhde- ja traumateoriat, resilienssi) Kiintymyskeskeiset toimintatavat oppimisen tukena varhaiskasvatuksessa ja koulussa (DDP ja PACE) Myönteinen sisäinen puhe ja tunnesäätelytaitomateriaalit selviytyvyyden vahvistajana (Ajattelun apukäsi – materiaali) Kuinka välttää aikuisten sijaistraumatisoituminen? (SISUKAS -malli)

KOULUTTAJA
Christine Välivaara, projektipäällikkö, Pesäpuu ry
Sanna Vallenius, ohjaava opettaja KM / erityisluokanopettaja
Kirsi Salonen, ohjaava opettaja, KM / erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 19.12.2018.

Koulutukseen otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…