Hinta
0,01 €
oph

oph

KOULUTUSPAIKKA
Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu 7, Pori

KOHDERYHMÄT
Erityisopettajat, rehtorit, opiskeluhuollon ammattilaiset, sosiaalityöntekijät sekä kaikki vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa työskentelevät. Koulutukseen hakeutumisessa olisi suositeltavaa, että samasta yhteisöstä tai kunnasta osallistuisi monialainen työpari


KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

1. Koulutuspäivä: Kenen vastuulla? Kuka käskee ja ketä? Kuka kirjaa? (Merja Koivisto) Monialainen yhteistyö vaativaa erityistä tukea tarvitsevan oppilaan ympärillä: Normikertaus, OPH:n ja THL:n kesäkuussa 2018 julkaistavan Opiskeluhuollon toimintamallin esittely ja hyödyntäminen kunnassa, Palaverikäytännöt koulun näkökulmasta, VIP ohjaus- ja palveluverkosto kuntien ja koulujen tukena

2. Koulutuspäivä: Mikä kestää? Miksei kukaan tee mitään? Miksi tieto ei kulje? (Pirjo Lahtinen) Oppilashuolto perhe- ja verkostotyön koordinoijana: Tiedonsiirto eri hallintokuntien välillä , Palaverikäytännöt sosiaalipalveluiden näkökulmasta, Toimiva konsultaatio  

3. Koulutuspäivä: Tämä toimii! (Tea Alarmo) Palaverikäytännöt terveyspalveluiden näkökulmasta, Ratkaisukeskeisyys ja dialogisuus haastavissa tilanteissa, Kouluttajien kootut ja osallistujien välitehtävät - Hyvät käytänteet kouluissa ja kunnissa

Koulutukseen sisältyy kolme lähiopetuspäivää ja ennakko- ja välitehtävä (x 2). Työtapoina käytetään luennointia, ryhmäpohdintaa, case-työskentelyä ryhmissä ja mentorointia. Myös verkon kautta jaetaan osallistujien kesken erilaisia hyviä käytänteitä ja kunnissa käytössä olevia malleja.


KOULUTTAJAT
Merja Koivisto, ohjaava opettaja, Valteri -koulu Onerva
Pirjo Lahtinen, koulukuraattori, Valteri -koulu Onerva
Tea Alarmo, psykologi, Valteri -koulu Onerva


KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen kustantama ja siten opetustoimessa työskenteleville maksuton.


ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.1.2019.

Huomaathan, että ilmoittaessasi samalla ilmoittautumisella useampia henkilöitä koulutukseen, on lisätiedoissa mainittava myös muiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…