Hinta
0,01 €
oph

oph

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, Kuopio

KOHDERYHMÄT
Esi- ja peruskoulun opettajat, erityisopettajat, koulupsykologit, koulunkäynninohjaajat ja oppilashuollon työryhmän jäsenet mielellään työparina. Koulutus on suunnattu niille jotka tarvitsevat tietojensa päivitystä tarkkaavuuden pulmista.

KOULUTTAJA
Vesa Närhi, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto
Lisätietoa kouluttajasta: http://koulutus.nmi.fi/tilauskoulutukset/narhi-vesa/

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Oppilaan toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmien tausta ja tunnistaminen
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen koulussa
Tarkkaavuushäiriöiselle oppilaalle suunnattujen tukitoimien teoreettinen perusta ja tukitoimien toteuttaminen käytännössä
Tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen
Tarkkaavuushäiriöoireisen oppilaan tukitoimien syventäminen
Koulun ja kodin välinen yhteistyö oppilaan tukena
Moniammatillinen yhteistyö oppilaan tukena

Koulutukseen liittyy lähipäivien lisäksi etätyöskentelyä (tukitoimien suunnittelu, toteutus ja raportointi)

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutupäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 3.9.2018.

Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittaessasi samalla ilmoittautumisella useampia henkilöitä koulutukseen, on lisätiedoissa mainittava myös muiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…