Hinta
0,01 €
oph

oph

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Aalto-yliopisto, Päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö (varhaiskasvattajat, opettajat, johtajat), lapsen tuen suunnitteluun, toteuttamiseen sekä arviointiin osallistuvat toimijat varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä joustavassa esi- ja alkuopetuksessa

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään siihen, mitä inklusiivinen toiminnallinen osallistuminen on ja miksi inklusiivisen toiminnallisen osallistumisen mahdollistaminen ja edistäminen on tärkeää tutkimuksen, teorian ja kokeilutoiminnan perusteella kasvatuksen, opetuksen sekä kuntoutuksen yhteistyössä. Lisäksi koulutuksessa perehdytään siihen, miten inklusiivista toimintaa ja osallistumista mahdollistetaan ja edistetään lapsen kasvu, kehitys- ja oppimisympäristöissä.

Koulutuksessa perehdytään toiminnallisen osallistumisen mallin käyttöön inklusiivisen toiminnan ja osallistumisen mahdollistamisessa ja edistämisessä kasvun, kehityksen ja oppimisen sekä tuen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa huomioiden pedagogisen ja toimintakyvyn tuen vahvistumista lapsen eheässä arjessa. Koulutuksessa keskiöön nousevat tukea tarvitsevan lapsen toimintaa ja osallistumista mahdollistavien, edistävien ja rajoittavien tekijöiden monimuotoisuus ja mahdollisuudet rajoittavien tekijöiden muuttamiseksi mahdollistaviksi ja edistäviksi, myös lasten ja ammattilaisten voimaantumista tukien.

Koulutuksessa perehdytään, miten kokemuksellisen oppimisen ja prosessinomaisen yhdessä työskentelyn kautta voidaan eri yhteisöissä ja toimintaympäristöissä mahdollistaa ja edistää jokaisen lapsen toiminnallista ja osallistumista. Koulutuksessa perehdytään siihen, miten inklusiivisen toiminnallisen osallistumisen merkityksiä ja toimintakäytäntöjä voidaan luoda ja vahvistaa kiinnittämällä huomio lasten väliseen vuorovaikutukseen ja vuorovaikutuksen ohjaamiseen liittyviin merkityksiin ja toimintatapoihin lapsen arjen monimuotoisissa toiminnan, osallistumisen ja oppimisen tilanteissa.

Perehdytyskoulutuksessa tavoitteena on saada perustietoa oman ammatillisen kehityksen lisäksi myös oman työtiimin, toimintayksikön tai organisaation kehittämisprosessia varten.

KOULUTTAJA
Kristine Järnefelt, ent. From, KT, elto(eo), toiminnallisen osallistumisen mallin kehittäjä ja kehittäjätoimija

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 5.10.2018. Koulutus on täynnä, voit ilmoittutua halutessasi varasijalle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen maria.haakana@nmi.fi.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…