Hinta
0,01 €
oph

oph

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Aleksanterinkatu 14, Lahti

KOHDERYHMÄT
yläkoulun ja toisen asteen erityisopettajat, opinto-ohjaajat, koulukuraattorit ja psykologit

KOULUTTAJAT
Anna-Kaija Eloranta, PsM, psykologi, Niilo Mäki Instituutti
Suvi Ylönen, KM, YTM, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään tuoreisiin tutkimustuloksiin siitä, miten oppimisvaikeustaustaisten aikuisten elämä muotoutuu, miten oppimisvaikeudet näyttäytyvät aikuisuudessa ja miten oppimisvaikeuksien merkitykset omassa elämässä koetaan. Lisäksi tarkastellaan niitä sekä suojaavia että riskitekijöitä mitä on löydettävissä oppimisvaikeuksisen lapsuudesta ja nuoruudesta ja jotka heijastuvat myös aikuiselämään. Ryhmätyöskentelyn avulla pohditaan, miten omassa työssä yläkoulussa ja toisella asteella voi vahvistaa suojaavia tekijöitä ja suotuisaa kehityskulkua aikuiseksi.
Hahmotusvaikeudet elämänkulussa ja hahmotusvaikeuksille annetut merkitykset omassa elämässä
Lukivaikeus ja hyvinvointi kouluvuosien jälkeen
Oppimisvaikeustutkimuksissa lapsena käyneiden aikuisten kouluttautuminen, työllisyys ja yleinen hyvinvointi
Mikä vaikuttaa oppimisvaikeustaustaisen suotuisaan kehitykseen ja hyvinvointiin?
Koulutukseen sisältyy lähiopetuksen lisäksi ennakkotehtävä ja jälkipohdinta.

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Ilmoittautuminen alkaa klo 8.30. Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 8.10.2018.

Koulutukseen otetaan 18 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittaessasi samalla ilmoittautumisella useampia henkilöitä koulutukseen, on lisätiedoissa mainittava myös muiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…