Hinta
0,01 €
UBS: STÖD FÖR SKOLBARN MED UPPMÄRKSAMHETS- OCH SJÄLVREGLERINGSSVÅRIGHETER (1sp), 24.9.2018 Mariehamn

UBS: STÖD FÖR SKOLBARN MED UPPMÄRKSAMHETS- OCH SJÄLVREGLERINGSSVÅRIGHETER (1sp), 24.9.2018 Mariehamn

PLATS OCH TID FÖR UTBILDNINGEN
Hotell Pommern, Norragatan 8-10, Mariehamn, klo 9 -15

MÅLGRUPP
Grundskolans lärare och elevvårdspersonal

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
- Teori – vilka är förutsättningarna för en god självreglering?
- Principer och verktyg för stödåtgärder – hur hjälper vi barn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter i praktiken? Vad kan vi göra i skolan?
- Preliminära resultat från ILS-projektet – vad vet vi om uppmärksamhetsproblematik och självreglering hos finlandssvenska barn och unga?

UTBILDARE
Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet
Susanna Slama, PsM, psykolog, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna.

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag för fortbildningen är 3.9.2018.

När du anmäler mer än en person för utbildning måste du också ange namn och kontaktuppgifter för de andra personer i tilläggsinformationen.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…