Hinta
0,01 €
oph

oph

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13b, Oulu

KOHDERYHMÄT
Luokanopettajat ja erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaaja, psykologit
Suositellaan työpareille (esim. luokanopettaja/erityisopettja + koulunkäynnin ohjaaja)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi peruslaskutaidon sujuvuuden kehitystä ja siinä ilmeneviä pulmia sekä taidon arviointia. Koulutuksessa perehdytään yhteen- ja vähennyslaskutaidon tukemiseen laskustrategiaharjoittelun avulla ja kokeillaan SELKIS-harjoitusohjelmia. Tämän lisäksi pohditaan tuen vaikuttavuuden arviointiin liittyviä kysymyksiä ja toteutetaan tuen vaikuttavuuden arviointia.
Koulutukseen sisältyy kaksi lähiopetuspäivää lukukauden aikana.
Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista laskutaidon strategiaharjoittelun toteuttamiseen pienryhmässä sekä tuen vaikuttavuuden arviointiin.

Suosittelemme, että osallistujilla on Selkis – harjoitusohjelmat käytössä tai mahdollisuus niiden hankkimiseen.
Tarvittaessa harjoittelu on mahdollista toteuttaa korvaavilla materiaaleilla koulutuksessa esitellyn strategiaharjoittelun mukaisesti. Tällöin osallistujalta edellytetään harjoittelun tarvittavan materiaalin kokoamista.

KOULUTTAJA
Tuire Koponen PsT, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen ja psykologian tiedekunta

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Luennot alkavat klo. 9.00 ja päättyvät klo. 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 18.9.2018.

Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittaessasi samalla ilmoittautumisella useampia henkilöitä koulutukseen, on lisätiedoissa mainittava myös muiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…