Hinta
0,01 €
oph

oph

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

KOHDERYHMÄT
Alakoulun opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat, kouluterveydenhoitajat ja ap-/ip -toiminnan ohjaajat. Osallistujien toivotaan osallistuvan koulutukseen työparin kanssa.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Motorisen oppimisen vaikeuksia on noin 5−6 prosentilla lapsista, eli jokaisessa koululuokassa on arviolta vähintään yksi motorisen oppimisen tukea tarvitseva oppilas. Koulutus antaa uuden opetussuunnitelman perusteiden (POPS 2014) edellyttämiä valmiuksia havainnoida, arvioida ja tunnistaa sellaisia motorisen oppimisen vaikeuksia, joilla voi olla yhteyttä yleisiin oppimisen ongelmiin. Motorisen oppimisen vaikeuksien tunnistamiseksi on kehitetty opettajien käyttöön Motoriikan havainnointilomake (MOQ-T), jonka avulla opettaja voi tunnistaa koululuokasta ne oppilaat, jotka hyötyisivät liikunnan tehostetusta tuesta. Lisäksi koulutuksessa perehdytään myös muihin motoriikan vaikeuksien havainnointi- ja arviointimenetelmiin (kuten Ketteräksi-menetelmä, KTK, TGMD-3, M-ABC-2 ja lapsen itsearviointiin tarkoitettu Pictorial Assessment). Motoriikan haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tuki osataan kohdistaa oikein ja ajoissa. Koulutuksessa harjoitellaan motoriikan vaikeuksien tukemista käytännössä, ja annetaan vinkkejä ja ideoita vaikeuksien tukemiseen lapsen arjessa, niin kouluympäristössä kuin kotonakin.

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä, joiden välillä koulutukseen osallistuja suorittaa välitehtävän, jossa arvioidaan motorisia haasteita ja kokeillaan tukemisen keinoja. Toisena lähiopetuspäivänä syvennetään teoriatietoa ja vaihdetaan ajatuksia oppimiskokemuksista sekä hyviksi koetuista toimintamalleista.

KOULUTTAJAT
Piritta Asunta, LitM, yliopistonopettaja, JY, Liikuntakasvatuksen laitos
Ida Mälkönen, fysioterapeutti, TtM, koulutuskoordinaattori, Innostun liikkumaan
Lisätietoa kouluttajasta: http://koulutus.nmi.fi/tilauskoulutukset/malkonen-ida/

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
HUOM! Koulutuspäivät alkavat klo 10.00 ja päättyvät klo 16.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 23.10.2018.

Koulutukseen otetaan 24 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittaessasi samalla ilmoittautumisella useampia henkilöitä koulutukseen, on lisätiedoissa mainittava myös muiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…