Hinta
0,01 €
UBS: KARTLÄGGNING AV OCH STÖDÅTGÄRDER VID INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I SKOLOR OCH DAGHEM (1sp) 28.11.2018 Tammerfors

UBS: KARTLÄGGNING AV OCH STÖDÅTGÄRDER VID INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I SKOLOR OCH DAGHEM (1sp) 28.11.2018 Tammerfors

PLATS OCH TID FÖR UTBILDNINGEN
Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, Tammerfors

MÅLGRUPP
Grundskolans lärare och elevvårdspersonal, skolpsykologer

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
-Hur 7-11 åriga barns och ungdomars benämnings- samt läs- och skrivförmåga utvecklas över tid
-Benämningssvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter hos 6-11-åriga barn
-Material för kartläggning och uppföljning av läsning och skrivning för årskurserna 1, 2, 3 och 5
-Material för kartläggning och uppföljning av benämningsförmåga för 6-11 åriga barn
-Test för snabb seriell benämning
-Verbbenämningstest

UTBILDARE
Ann-Katrine Risberg, projektforskare, speciallärare, PeM, doktorand vid Åbo Akademi, Niilo Mäki Institutet
Pia Vataja, klass- och speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Jyväskylä Universitet, Niilo Mäki Institutet
Laura Plyhm, projektarbetare, PeM, Niilo Mäki Institutet

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna.

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag för fortbildningen är 14.11.2018

När du anmäler mer än en person för utbildning måste du också ange namn och kontaktuppgifter för de andra personer i tilläggsinformationen.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…