Hinta
0,01 €
HURTIG  -  Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn, 27.9. och 8.11.2018 Helsingfors

HURTIG - Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn, 27.9. och 8.11.2018 Helsingfors

PLATS OCH TID FÖR UTBILDNINGEN
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, klo 10-16

MÅLGRUPP
Personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg som arbetar eller kan arbeta konsultativt samt psykologer som jobbar inom förskoleverksamhet och barnomsorg.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
Under fortbildningen går vi igenom utvecklingen av exekutiva färdigheter och självreglering hos barn. Vi bekantar oss med stödåtgärder riktade mot barn med uppmärksamhets- eller beteendesvårigheter och går igenom hur man med hjälp av en konsultationsmodell kan stöda personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg. Vi behandlar konsultationsmodellens innehåll och genomförande inom förskolornas och daghemmens vardag.

UTVECKLINGSARBETE
I samband med HURTIG-fortbildningarna samlar vi även in material för att utvärdera metoden. Detta sker genom att deltagarna fyller i några korta blanketter där de dokumenterar konsultationsträffarnas gång. Syftet är att utvärdera metodens genomförbarhet. OBS: Deltagandet i fortbildningen förutsätter att du under hösten 2018 genomför en konsultation med ett barn och att du samtidigt deltar i forskningsprojektet. Redan innan första tillfället bör du ha ett barn i åtanke som behöver stöd. Du ska även helst ha en preliminär överenskommelse med personalen som jobbar med barnet om att en konsultationsprocess inleds. Ta gärna kontakt med oss, t.ex. ifall ni har frågor angående för vilken sorts svårigheter modellen är lämplig.

UTBILDARE
Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet
Susanna Slama, PsM, psykolog, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

TIDTABELL FÖR FORTBILDNINGSTILLFÄLLENA
Fortbildningen inleds med ett närstudietillfälle 27.09 2018 i Helsingfors och fortsätter med en handledningsträff 8.11.2018.

FORTBILDNINGENS PRIS
Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna, men deltagarna eller deras arbetsgivare står själva för resekostnader samt lunch. Den organiseras som en del av projektet Inlärning och stöd i finlandssvenska daghem och skolor (ILS, www.inlarningochstod.fi) och finansieras av Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska Folkskolans Vänner.

ANMÄLAN
Antalet platser är begränsade och deltagarna väljs ut i den ordning de anmält sig.

När du anmäler mer än en person för utbildning måste du också ange namn och kontaktuppgifter för de andra personer i tilläggsinformationen.

Här hittar du info om utbildningen
https://koulutus.nmi.fi/hurtig-info-till-daghem-och-förskolor-helsingfors-hösten-18/

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…