Hinta
12,00 €

Malli:

NMI Bulletin

NMI Bulletin

2018/28, nro 1

Sisältö/nro 1

LECTIO PRAECURSORIA
Sira Määttä: Kielen kehityksen polut: seurantatutkimus esikielellisen kehityksen vaiheesta koulun alkuun

TUTKIMUKSET
Mari Tunkkari, Kaisa Aunola & Noona Kiuru: Vanhempien osallistuminen kuudesluokkalaisten kotitehtävien tekemiseen

Tiina Turunen, Jenni Alisaari, Elisa Poskiparta & Johanna Lindeman: ALLU-testin käyttökokemuksia ja luetun ymmärtämisen arviointi vuosina 1995 ja 2017

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET
Sari Lahtinen, Ritva Ketonen, Riitta Lahtinen & Elina Kontu: Miltä murtoluku tuntuu? Kosketusviestit osana opetusta – käytännön kokemuksia ympäristöopin, biologian ja matematiikan oppitunneilta

KONGRESSIKERTOMUKSET
Sanni Pöysä, Jenni Ruotsalainen & Tarja Pietarinen: EARLI2017-konferenssi Tampereella 29.8.-2.9.2017