Hinta
12,00 €

Malli:

NMI Bulletin - Irtonumerot 2018

NMI Bulletin - Irtonumerot 2018

  • NMI Bulletin - Irtonumerot 2018
  • NMI Bulletin

2018/28, nro 1

Sisältö/nro 1

LECTIO PRAECURSORIA
Sira Määttä: Kielen kehityksen polut: seurantatutkimus esikielellisen kehityksen vaiheesta koulun alkuun

TUTKIMUKSET
Mari Tunkkari, Kaisa Aunola & Noona Kiuru: Vanhempien osallistuminen kuudesluokkalaisten kotitehtävien tekemiseen

Tiina Turunen, Jenni Alisaari, Elisa Poskiparta & Johanna Lindeman: ALLU-testin käyttökokemuksia ja luetun ymmärtämisen arviointi vuosina 1995 ja 2017

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET
Sari Lahtinen, Ritva Ketonen, Riitta Lahtinen & Elina Kontu: Miltä murtoluku tuntuu? Kosketusviestit osana opetusta – käytännön kokemuksia ympäristöopin, biologian ja matematiikan oppitunneilta

KONGRESSIKERTOMUKSET
Sanni Pöysä, Jenni Ruotsalainen & Tarja Pietarinen: EARLI2017-konferenssi Tampereella 29.8.-2.9.2017

2018/28, nro 2

Sisältö/nro 2

LECTIO PRAECURSORIA
Johanna Hasu: “Kun siihen pystyy kuitenkin, ei oo mitään järkee olla tekemättä.” Oppimisen vaikeudet pianonsoiton opiskelussa – oppilaiden kokemuksia ja opetuksen keinoja

TUTKIMUKSET
Hanna-Maija Sinkkonen, Teija Koskela, Kirsi Moisio & Sanna Suolanen: Yhteisopettajuus osana kolmiportaisen tuen toteuttamista. Tapaustutkimus yhden koulun toimintamalleista

Jukka Sivola, Vesa Närhi & Hannu Savolainen: Kasvatuksellisesta pienluokasta yleisopetukseen: Käyttäytymishäiriöiden erityisen tuen toimintamalli ja sen tuloksellisuus

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET
Saija Kantanen: Apila-leiri – lukusujuvuuden harjoitusta Seinäjoella

Anne Karhu, Soile Laitinen, Eriikka Laukkanen, Heikki Loimusalo, Päivi Malkki, Suvi Malmberg, Vesa Närhi, Hannu Savolainen, Pirjo Savolainen, Minna Selkomaa, Anne Suomalainen & Katja Taskinen: ProKoulu-malli näkyy työrauhan kehittymisenä ja hyvinvointina Varkauden kouluissa

2018/28, nro 3

Sisältö/nro 3

LECTIO PRAECURSORIA
Xin Tang, käännös: Silja Lehtonen: Opetuskäytänteet ja niiden yhteys lukutaidon kehitykseen ensimmäisinä kouluvuosina

LECTIO PRAECURSORIA
Maarit Lasanen: “Ei tarvi pelätä, että ois erilainen” Etnografinen tutkimus pohjois-suomalaisten kuulovammaisten lasten vertaistukiryhmätoiminnasta

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET
Raisa Harju-Autti, Tiina Aine, Pekka Räihä & Hanna-Maija Sinkkonen: Kielellisesti tuettu opetus (KIETU-opetus) yläkouluikäisten maahanmuuttajaoppilaiden pedagogisena tukena

TUTKIMUKSET
Alma Westerholm & Pirjo Aunio: Maahanmuuttajataustaisten lasten varhaisten matemaattisten taitojen interventiotutkimus

HAASTATTELUT
Timi Tervo: “Sellaista meidän maassa ei oikeastaan vielä ollut” – uraauurtavaa työtä teoriasta käytäntöön

2018/28, nro 4

Sisältö/nro 4

LECTIO PRAECURSORIA
Anne Karhu: Check in, check out! Käyttäytymisen tehostettua tukea

KOKEILUT JA KÄYTÄNTEET
Saija Kantanen: Hahmottamisen tukeminen koulussa

Marja-Kristiina Lerkkanen, Kenneth Eklund, Heidi Löytynoja, Mikko Aro & Anna-Maija Poikkeus: YKÄ – Uusi menetelmä yläkouluikäisten luku- ja kirjoitustaidon arviointiin

TUTKIMUKSET
Maarit Perälä, Minna Torppa & Kenneth Eklund: Lukivaikeuden kehitykselliset alaryhmät ja niiden vertailu kognitiivisissa taidoissa sekä toimintatavoissa

Liisa Klenberg: ADHD-oireisten oppilaiden vahvuudet opettajien arvioimina

HAASTATTELUT
Katariina Huusela: Tiedon ja tutkimusmenetelmien tarve on suuri: Miten hahmotusvaikeuksien kanssa selviää arjessa ja koulussa?

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…