Hinta
180,00 €
ITSESÄÄTELYTAITOJEN KEHITYS, HAASTEET JA TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA, 20.2.2018 Tampere

ITSESÄÄTELYTAITOJEN KEHITYS, HAASTEET JA TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA, 20.2.2018 Tampere

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Tampere (koulutuspaikka tarkentuu myöhemmin)

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen työntekijät, lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat, sosiaalitoimen työntekijät, lastenkotien henkilökunta, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen päivähoitoiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista.

• Mitä itsesäätely on?
• Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
• Kehityksen pulmat
• Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä

KOULUTTAJA
Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti
Lisätietoa kouluttajasta: http://koulutus.nmi.fi/tilauskoulutukset/maatta-sira/

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat klo 8.30. Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.45.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 180 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.1.2018.