Hinta
25,00 €
KUMMI 1. LÄSFÖRSTÅELSE: TEORIER OCH ÖVNINGAR

KUMMI 1. LÄSFÖRSTÅELSE: TEORIER OCH ÖVNINGAR

Författare: Tuija Aro 2002, översättning till svenska 2007
Förlag: Niilo Mäki Instituutti
Utgiven: 2007
Beskrivningen: Undervisnings- och rehabiliteringsmetoder
Målgrupp: lärare, speciallärare, talterapeuter och psykologer
ISBN: 951-39-1262-0
Pris: 25 EURO

I KUMMI 1 behandlas läsförståelseteori och undervisning av läsförståelsemetoder. Därtill finns också färdiga övningar för kopiering. Ju mer erfarenhet av skolan eleven får, desto viktigare blir det att utveckla förmågan att förstå och lägga lästa texter på minnet. Alla elever klarar trots allt inte av de här färdigheterna utan övning. Det här verket presenterar läsförståelseteori och erbjuder övningsexempel med hjälp av vilka läraren lätt kan vägleda eleven mot meningsfulla lässtrategier. Målet med övningarna är att lära eleverna ett aktivt förhållningssätt till texten genom grupparbete och gemensam tankeverksamhet.

Övningarna i boken lämpar sig för såväl individuellt arbete som arbete i mindre grupper och övningarna är anpassade till elever i olika åldrar.

I första hand riktar sig boken till lärare och speciallärare, men den lämpar sig också för bl.a. talterapeuter och psykologer som vill träna upp sina klienters läsförståelse.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…